KONKURS KARTEK WIELKANOCNYCH 2014

W czwartek 10 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał konkursu „Kartek Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2014”. Wzięło w nim udział 9 placówek oświatowych z województwa opolskiego:

  • Zespół Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach
  • Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
  • Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
  • Specjalny Ośrodka Szkolno- ychowawczy w Leśnicy
  • Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach
  • Zespół Placówek Specjalnych w Praszce
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie
  • Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uczestnicy wykonali 102 prace, wykorzystując różne techniki plastyczne m.in.: wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, malowanie, modelowanie, wycinanie i różnorodne materiały i narzędzia.

Celem konkursu, którego organizatorem jest ZSS przy DPS w Kadłubie jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębszym. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród było Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym TPD
w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły na popołudniowych zajęciach rytmiczno-ruchowych, prowadzonych przez  p. Kornelię Mroszczyk i p. Iwonę Mielcarz

Przybyłym uczestnikom nagrody i dyplomy wręczała p. Barbara Kemska-Guga –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich (przewodnicząca komisji oceniającej) oraz p. Waldemar Gaida – Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego, który również miał niespodziankę dla zwycięzców. Wśród uczestników wyłoniono dziewięć nagród głównych i dziewięć wyróżnień, które przyznano w poszczególnych etapach edukacyjnych :

Szkoła podstawowa

I miejsce – Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie 

II miejsce – Wanessa Bartniak SOSW w Leśnicy

III miejsce – Kinga Filipowska SOSW w Grodkowie

Wyróżnienie 

1. Kamil Mochnik ZSS przy DPS w Kadłubie

2. Natalia Korzeniec ZSS przy DPS w Kadłubie

3. Kamil Wolny SOSW w Kluczborku

4. Diana Mirga ZSS przy SOSW w Głubczycach

5. Mikołaj Karpiuk  ZPS w Praszce

Gimnazjum

I miejsce – Iwona Rusz SOSW w Kluczborku

II miejsce – Michał Rykowski ZSS przy DPS w Kadłubie

III miejsce – Sara Pawliczek ZSS w Krapkowicach

Wyróżnienie

1. Krzysztof Pietrucha ZPE w Dobrodzieniu

2. Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie

3. Jacek Szramiak ZSS w Opolu

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce – Agnieszka Kubara SOSW w Kluczborku

II miejsce – Sabina Krawczyk SOSW w Kluczborku

III miejsce –  Mateusz Florek SOSW w Grodkowie  

Wyróżnienie:

1. Paulina Wojczyszyn SOSW w Grodkowie

 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział.

Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów nastąpił czas na słodki poczęstunek
i wymianę wrażeń przy kawie i herbacie.

Wszystkie prace można zobaczyć w holu Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa.

koordynator konkursu

Iwona Mielcarz